Agtes Serwis

Systemy przeciwdziałania inwigilacji

0 1 / 0
Odwiedź nas na

Zabezpieczanie kontrinwigilacyjne pomieszczeń

Nasza specjalność to projektowanie i wykonawstwo kompleksowych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa akustycznego i elektromagnetycznego, w zakresie przeciwdziałania inwigilacji elektronicznej, które powinny być wdrożone dla pomieszczeń, przeznaczonych do odbywania rozmów stanowiących tajemnicę państwową, biznesową lub prywatną. Nasza działaność oraz nasze realizacje, wynikaję wprost, z przepisów i ustaw dotyczących, wymogów prawnych oraz zaleceń służb ochrony bezpieczeństwa państwa, stopnia zagrożenia inwigilacyjnego, a także oczekiwań naszych klientów. Oferujemy i wdrażamy najnowsze i najbardziej efektywne technologie zabezpieczania werbalizowanych informacji chronionych. System kontrinwigilacyjnego zabezpieczenia pomieszczenia, realizujemy poprzez wdrożenie i wykonanie następujących elementów zabezpieczających:

 • System ekranowania wibroakustycznego
  • System ekranowania akustycznego
  • System ekranowania elektromagnetycznego
  • Separacja linii elektrycznych oraz sygnałowych
  • System uziemienia
  • Autonomiczne systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu.
  • Strefa kontroli i depozytu
  • Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.
   Wykonane formy zabezpieczeń, umożliwiją, zabezpieczenie werbalizowanych informacji niejawnych, przetwarzanych w zabezpieczonym pomieszczeniu, przed nieformalną inwigilacją techniczną prowadzoną za pomocą urządzeń podsłuchowych typu:
  • Miniaturowe cyfrowe urządzenia mikrofonowo-nadawcze
  • Miniaturowe analogowe urządzenia mikrofonowo-nadawcze
  • Mikrofony przewodowe i bezprzewodowe
  • Rejestratory audio
  • Stetoskopy, mikrofony kontaktowe
  • Środki mobilnej telefonii cyfrowej
  • Inne środki telekomunikacji cyfrowej
  • Środki komunikacji radiowej
  • Mikrofony laserowe i podczerwieni
  • Mikrofony optyczne
  • Środki aktywnego podsłuchu na liniach elektrycznych

Zabezpieczanie kontrinwigilacyjne pomieszczeń