Skip to main content

Pomiary tłumienia elektromagnetycznego

Wykonujemy pomiary tłumienności elektromagnetycznej przegród budowlanych w paśmie częstotliwości od 10MHz do 10GHz.

Pomiary wykonujemy, w celu określenia koniecznych do wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających spełnienie wymogów  sprzętowej strefy Ochrony Elektromagnetycznej oraz  bezpiecznego przetwarzanie informacji niejawnej z zastosowaniem urządzeń klasy CE.

Badania tłumienności elektromagnetycznej wykonujemy dla pomieszczeń planowanych do wdrożenia wymogów Sprzętowej Strefy Ochrony elektromagnetycznej przed fazą projektowania systemów ekranowania elektromagnetycznego. Po wykonaniu ekranowania pomieszczenia wykonujemy powtórne badania weryfikacyjne.

Pomiary izolacyjności akustycznej

Badanie tłumienności akustycznej wykonujemy w oparciu o wytyczne dla specjalnych stref ochronnych. Pomiar przeprowadzany jest dla stanu istniejącego oraz dla stanu po wdrożeniu ekranowania akustycznego lub wibroakustycznego.

W badanym pomieszczeniu nadawczym umieszczamy dwunastościenne źródło dźwięku. Dźwięk jest emitowany w wybranych częstotliwościach oktawowych o poziomie sygnału ok. 105,4dB. W pomieszczeniu odbiorczym dokonywany jest pomiar poziomu sygnału odbieranego dźwięku analizatorem decybelomierzem Larson Davis Model 831.