Skip to main content

Zabezpieczenia specjalnych stref ochronnych

Systemy zabezpieczenia specjalnych stref ochronnych wykonujemy od projektu do realizacji pod klucz, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Działanie systemu zabezpieczenia specjalnych stref ochronnych oparte jest o integrację funkcjonalną następujących form zabezpieczeń:

  • Izolowanie akustyczne pomieszczeń
  • Izolowanie elektromagnetyczne pomieszczeń
  • System zabezpieczenia wibroakustycznego
  • Monitor przeciwpodsłuchowy
  • Strefa kontroli i depozytu

Izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna wykonywana  jest z paneli akustycznych lub innych materiałów izolacji akustycznej dobieranych odpowiednio do wyników badań akustycznych oraz właściwości istniejących przegród budowlanych. 

Materiałami izolującymi akustycznie,  wyklejane są warstwowo powierzchnie ścian, sufitu oraz podłogi.

Ilość warstw paneli akustycznych wyliczana jest osobno dla każdej zabezpieczanej przegrody budowlanej,  na podstawie wyników, wcześniej wykonanych badań tłumienności akustycznej.

Wejście do zabezpieczonego akustycznie pomieszczenia,  wykonywane jest  w postaci śluzy akustycznej, w której pierwsze i drugie drzwi są drzwiami akustycznymi o tłumienności powyżej 42dB.

Ekranowanie elektromagnetyczne 

Ekranowanie elektromagnetyczne pomieszczeń, wykonujemy z różnych typów przewodzących włóknin ekranujących o tłumienności  40-105dB, w zakresie częstotliwości 10MHz – 3 ÷ 10GHz.

Włóknina  jest bezpośrednio przyklejana do powierzchni: ścian, sufitu i podłogi zabezpieczanego pomieszczenia.

Otwory okienne ekranowane  są przezroczystym wewnętrznym ekranem elektromagnetycznym o tłumienności do  60dB w zakresie częstotliwości 10MHz – 10GHz.

Drzwi ekranowane elektromagnetycznie, wykonywane są ze stali, wyposażone w wewnętrzny ekranujący panel ferromagnetyczny oraz w uszczelki berylowe. Tłumienność drzwi - opcjonalnie od 60 - do 120dB, w zakresie częstotliwości 10MHz- 10GHz.

Wykonany ekran elektromagnetyczny pomieszczenia stanowi klatkę Faradaya o tłumienność wynikowej  40dB – 80dB, w zakresie częstotliwości 10MHz –3÷10GHz.

Wszystkie elementy ekranowania elektromagnetycznego uziemione są za pomocą dedykowanej instalacji uziemiającej.

System zabezpieczenia wibroakustycznego

System zabezpieczenia wibroakustycznego wykonywany jest na bazie odpowiedniej ilości generatorów wibroakustycznych, współpracujących z dedykowaną niskoprądową siecią przetworników piezo. Sygnał wibroakustyczny wygenerowany jest bezpośrednio w elementy infrastruktury pomieszczenia. Poziom sygnału wibroakustycznego uniemożliwia zewnętrzną inwigilację techniczną wykonywaną z użyciem  mikrofonów kontaktowych, laserowych itp. 

Emitery PIEZO  zainstalowane są bezpośrednio na ścianach, suficie, podłodze oraz szybach  okiennych i drzwiach,  od  strony wewnętrznej pomieszczenia i podłączone w sieć niskoprądową do współpracującego  generatora SNG HP.

Uruchamianie z poziomu dedykowanego pilota lub klawiatury centralki alarmowej.

Monitor przeciwpodsłuchowy

Monitor przeciwpodsłuchowy QM-5000 jest zaawansowanym sieciowym systemem przeznaczonym do kompleksowego zabezpieczania obiektów przed działaniem urządzeń podsłuchowych, w szczególności analogowych i cyfrowych nadajników radiowych oraz mobilnych telekomunikacyjnych urządzeń cyfrowych. 

Monitor przeciwpodsłuchowy  umożliwia kompleksową przeciwpodsłuchową ochronę obiektu (obiektów) , realizowaną przez magistralę Ethernet z pomocą interfejsu  QME-1, komputera PC z zainstalowaną aplikacją  programowa  QMaster oraz z podłączonych do magistrali maksymalnie do 128  detekcyjnych cyfrowych skanerów pasma radiowego  MRA-5Q.

System QM-5000 automatycznie analizuje dane odbierane z urządzeń detekcyjnych MRA-5Q,  oraz umożliwia w pełni nim zarządzać. 

Strefa kontroli depozytu

Zadaniem systemu jest objęcie pełną kontrolą wchodzących osób i wnoszonych przedmiotów, w celu wykrycia i zdeponowania urządzeń elektronicznych mogących stanowić zagrożenie inwigilacyjne.

Elementami systemu kontroli dostępu, nadzoru i depozytu są: 

  • detektor urządzeń elektronicznych FG-1,
  • skaner rentgenowski Rapiscan XR618
  • depozytor telefonów komórkowych, laptopów oraz innych urządzeń elektronicznych stanowiących zagrożenie inwigilacyjne