Skip to main content

System zabezpieczenia wibroakustycznego

System zabezpieczenia wibroakustycznego, przeznaczony jest do uniemożliwienia prowadzenia działań inwigilacyjnych prowadzonych z zewnątrz zabezpieczanego pomieszczenia, dokonywanych za pomocą środków technicznych typu: akustyczne mikrofony kontaktowe, mikrofony laserowe, stetoskopy itp.

System zabezpieczenia wibroakustycznego wykonany jest w postaci   szeregowej niskoprądowej 12VDC sieci elektrycznej, integrującej:  obwody przetworników wibroakustycznych PIEZO (oddzielne obwody przypisane do dedykowanego zabezpieczanego pomieszczenia), z centralną jednostką współpracującego generatora wibroakustycznego.

Przetworniki wibroakustyczne zamontowane są  bezpośrednio do ścian, sufitów podłogi, szyb okiennych, drzwi, elementów sieci grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej z rozmieszczeniem odpowiednim do uzyskania jednolitej bariery wibroakustycznej  o poziomie tłumienia wibroakustycznego nie mniejszym niż 60dB.  Jeden przetwornik wibroakustyczny Piezo zabezpiecza  powierzchnię nie większą od 1 m2

Kanały wentylacyjne zabezpieczone są za pomocą, odpowiedniej ilości,  zainstalowanych  w ich wnętrzu głośników akustycznych. 

Po ułożeniu instalacji  przy pomocy  miernika AS PRO AUDIO ustawiany jest poziom sygnału przetworników wibroakustycznych, oddzielnie dla każdego kanału wychodzącego z  generatora wibroakustycznego.

Włączanie Systemu zabezpieczenia wibroakustycznego – z poziomu dedykowanego pilota lub centralki alarmowej.