Skip to main content

Drzwi ekranowane elektromagnetycznie

Drzwi ekranowane elektromagnetycznie przeznaczone są do użycia w pomieszczeniach zabezpieczanych elektromagnetycznie w technologii klatki Faradaya.

Dane techniczne

  • Wymiary: 1200x2400mm
  • Izolacyjność RF w paśmie 100kHz-3GHz – opcjonalnie 20dB, 40dB, 60dB,80dB,100dB

Wyposażenie

  • zamek mechaniczny, elektryczny, pneumatyczny (opcjonalnie)
  • ogniotrwałe (opcjonalnie)
  • wodoodporne (opcjonalnie)
  • do użycia w niskich temperaturach (opcjonalnie)