Skip to main content

Badania akustyczne

Pomiary akustyczne wykonujemy zgodnie z wytycznymi określonymi dla specjalnych stref ochronnych.  

Badania wykonujemy dla dźwięków przestrzennych o maksymalnym poziomie sygnału 105,4 dB, w wybranych oktawowych pasmach częstotliwości. Pomiary wykonujemy przed wykonaniem ekranowania akustycznego (wibroakustycznego) i po jego wykonaniu.