Skip to main content

Włóknina ekranująca EMI/RFI – KerexCuNi

Dane techniczne

  • Materiał: Włókna miedzi i cynku zatopione w tworzywie poliamidowym
  • Typ splotu: włóknina bez splotowa
  • Szerokość: 102 cm ± 2 cm
  • Długość w rolce: 100 m
  • Rezystancja powierzchniowa: średnia 0,015 Ohm/1 m2
  • Tłumienność: 70-85-dB od 50 MHz do 1 GHz
  • Przeznaczenie: ekranowanie elektromagnetyczne obiektów
  • Dopuszczalny zakres temperatur w środowisku zastosowania: od -30o C do 90o

Charakterystyka tłumienia w zakresie częstotliwości: od 50 MHz do 1 GHz