Skip to main content

Sieciowy monitor transmisji radiowych QM 5000

QM 5000 jest zaawansowanym sieciowym systemem monitoringu ciągłego, przeznaczonym do kompleksowego zabezpieczania obiektów przed działaniem urządzeń podsłuchowych typu: analogowych i cyfrowych nadajników radiowych oraz mobilnych telekomunikacyjnych urządzeń cyfrowych.

System QM 5000 składa się z jednostki interfejsu QMI 1 współpracującej z komputerem PC typu laptop z oprogramowaniem QMASTER oraz z modułów bardzo czułych, selektywnych analizatorów częstotliwości:  MRA5Q (34MHz-5,9GHz).

System wykrywa wszelkie sygnały transmisyjne mające znamiona inwigilacyjne, analizuje i miarkuje stopień wynikłego zagrożenia oraz wynikowo alarmuje sygnałem dźwiękowym i graficznym. 

System QM 5000 archiwizuje  dane dotyczące wykrytych transmisji w tym: datę, czas, miejsce, procentowy poziom zagrożenia, poziom sygnału, protokół transmisji, wykres spektrum.