Wykrywanie i lokalizowanie podsłuchów

Badanie przeciwinwigilacyjne, w celu wykrycia, lokalizacji i identyfikacji nieformalnych technicznych urządzeń do pozyskiwania informacji.