Skip to main content

Dyżur przeciwpodsłuchowy

W celu osiągnięcia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, pomieszczenie, które wcześniej podlegało sprawdzeniu, a w którym planowane jest odbycie ważnego spotkania, możemy objąć stałym dyżurem przeciwpodsłuchowym. W czasie dyżuru przy pomocy specjalistycznych urządzeń - przedstawionych poniżej, sprawdzamy wszystkie wchodzące osoby (np. osoby obsługi kelnerskiej) oraz wnoszone przez nie przedmioty. Dostarczamy również profesjonalne zabezpieczenia przed podsłuchem.

Sprzęt przy pomocy, którego wykonujemy zadania dyżuru przeciw podsłuchowego:

Detektor złącz nieliniowych

Detektor złącz nieliniowych

Detektor nieformalnych urządzeń inwigilacyjnych przeznaczony jest do kontroli przedmiotów wnoszonych do zabezpieczanego pomieszczenia.

Dyżur przeciw podsłuchowy

Detektor urządzeń elektronicznych

Detektor FG-1 – wykrywa nieformalne urządzenia inwigilacyjne wnoszone przez osoby przechodzące przez strefę jego działania.