Skip to main content

Pomiary elektromagnetyczne

Pomiar tłumienności elektromagnetycznej

Pomiar tłumienności elektromagnetycznej

Jedną ze specjalności firmy Agtes Serwis jest wykonywanie pomiarów tłumienności elektromagnetycznej przegród budowlanych w paśmie częstotliwości od 10MHz do 10GHz.

Pomiary wykonujemy w celu określenia koniecznych do wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających spełnienie wymogów  sprzętowej strefy Ochrony Elektromagnetycznej oraz  bezpieczne przetwarzanie informacji niejawnej z zastosowaniem urządzeń klasy CE.

Po wykonaniu ekranowania wykonujemy badania weryfikacyjne

Pomiary akustyczne

Badania tłumienności akustycznej przegród

Badania tłumienności akustycznej przegród
Badania tłumienności akustycznej przegród

Badanie tłumienności akustycznej wykonujemy w oparciu o wytyczne dla specjalnych stref ochronnych. Pomiar przeprowadzany jest dla stanu istniejącego oraz dla stanu po wdrożeniu ekranowania akustycznego lub wibroakustycznego.

W badanym pomieszczeniu nadawczym umieszczamy dwunastościenne źródło dźwięku. Dźwięk jest emitowany w wybranych częstotliwościach oktawowych o poziomie sygnału ok. 105,4dB. W pomieszczeniu odbiorczym dokonywany jest pomiar poziomu sygnału dźwięku odbieranego decybelomierzem Voltcraft SL 451.

Na podstawie wykonanych pomiarów, za pomocą dedykowanego oprogramowania INSUL,  wyliczona zostaje tłumienność akustyczna  przegrody w zadanych pasmach częstotliwości.