Skip to main content

Zabezpieczenia specjalnych stref ochronnych

System zabezpieczenia specjalnych stref ochronnych wykonujemy od projektu do realizacji pod klucz, zgodnie z wymaganiami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Działanie systemu zabezpieczenia specjalnych stref ochronnych oparte jest o integrację funkcjonalną następujących zabezpieczeń:

System zabezpieczenia wibroakustycznego

System oparty o generator wibroakustyczny uniemożliwia zewnętrzny podsłuch - przez okna, ściany, podłogę lub sufit - sygnału akustycznego rozmów odbywających się w zabezpieczonym pomieszczeniu.

W system zabezpieczenia wibroakustycznego wchodzą następujące elementy:  piezo emitery PIEZO – (karta katalogowa w załączeniu), generator szumu wibroakustycznego SNG HP (karta katalogowa w załączeniu).

Emitery PIEZO  zainstalowane są bezpośrednio na ścianach, suficie, podłodze oraz szybach  okiennych i drzwiach,  od  strony wewnętrznej pomieszczenia i podłączone w sieć niskoprądową do współpracującego  generatora SNG HP.

Emitery PIEZO generują w zabezpieczane podłoże losowy sygnał białego szumu wibroakustycznego. Sygnał ten wprowadza podłoże w niekontrolowaną wibrację, która stanowi barierę zabezpieczającą przed działaniem mikrofonów laserowych oraz akustycznych mikrofonów kontaktowych.

Zasilanie 12V DC/ 230V AC. 
Uruchamianie z poziomu dedykowanego pilota lub klawiatury centralki alarmowej.

Osłona ekranowania elektromagnetycznego

Ekranowanie elektromagnetyczne pomieszczenia stanowi włóknina ekranująca AS-260-005-70 (PF) o tłumienności 100dB w zakresie częstotliwości 14kHz – 10GHz

Włóknina AS-260-005-70 (PF) 100dB jest bezpośrednio przyklejana do powierzchni: ścian, sufitu i podłogi.

Wykonany ekran elektromagnetyczny pomieszczenia uziemiony jest dedykowaną instalacją uziemienia.

Tłumienność wynikowa ekranu 40dB w zakresie częstotliwości 14kHz – 10GHz.

Otwory okienne ekranowane  są wewnętrznym ekranem elektromagnetycznym – wykonanym w postaci otwieranego okna, z szybami ekranowanymi przewodzącą siatką niklową o tłumienności  60dB w zakresie częstotliwości  14kHz – 10GHz – (karta katalogowa w załączeniu).

Tłumienność wynikowa okna 40dB w zakresie częstotliwości 14kHz – 10GHz.

Drzwi ekranowane elektromagnetycznie, wykonane ze stali, wyposażone są w wewnętrzny ekranujący panel ferromagnetyczny oraz berylowe uszczelki nożowe – tłumienność 120dB w zakresie częstotliwości 1MHz- 100GHz.

Izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna wykonana  z paneli akustycznych Semper HDS 50 – karta katalogowa w załączeniu. 

Panel HDS50 jest szerokopasmową izolacją akustyczną, która zachowuje pełną efektywność́ tłumienia w paśmie 50Hz-10000Hz dla wartości współczynnika wynikowego Rw > 60dB.

Panelami HDS-50 wyklejone są dwuwarstwowo powierzchnie ścian i sufitu.

Na podłodze wykonana jest izolacja w postaci dwóch warstw paneli HDS 50 oraz 5 cm wylewki betonowej – tzw. podłoga pływająca.

Drzwi wejściowe do pomieszczenia wykonane są w postaci śluzy, w której pierwsze drzwi wejściowe są drzwiami akustycznymi o tłumienności 42dB – (karta katalogowa w załączeniu), drzwi drugie śluzy są drzwiami ekranowanymi elektromagnetycznie.

System monitorowania transmisji radiowych:

Typ - QM-5000

QM-5000 jest zaawansowanym sieciowym systemem przeznaczonym do kompleksowego zabezpieczania obiektów przed działaniem urządzeń podsłuchowych, w szczególności analogowych i cyfrowych nadajników radiowych oraz mobilnych telekomunikacyjnych urządzeń cyfrowych. 

System QM-5000 umożliwia kompleksową przeciwpodsłuchową ochronę obiektu (obiektów)  realizowaną przez magistralę Ethernet z pomocą interfejsu  QME-1, komputera PC z zainstalowaną aplikacją  programowa  QMaster oraz z podłączonych do magistrali maksymalnie do 128  detekcyjnych cyfrowych skanerów pasma radiowego  MRA-5Q. 

System QM-5000 automatycznie analizuje dane odbierane z urządzeń detekcyjnych MRA-3Q,  oraz umożliwia w pełni sterować dowolnie wybranego  urządzenia MRA-5Q, w tym:

1)     Graficzne przedstawienie historii alarmów dla wybranych urządzeń lub całego systemu
2)     Tabelaryczne i graficzne przetwarzanie odebranych sygnałów i ich statystyki
3)     Zarządzanie tła radio, łatwa i skuteczna optymalizacja tle
4)     Regulować  parametry próbkowania dźwięku
5)     Dokonywać zapisów dźwiękowych  i ich parametrów (czas, długość, częstotliwość próbkowania, informacja o sile sygnału)
6)     Analizować transmisje UMTS, WI-FI, GSM i DECT oraz przedstawiać graficznie ich parametry.
7)     Wykonywać Szczegółową analizę widma 36-3600 MHz, drukować i zapisywać wykresy z jednoczesnym odniesieniem porównawczym.

SYSTEM WIBROAKUSTYCZNY

Przetwornik PIEZO

Przetwornik PIEZO
Przetwornik PIEZO
Obudowa do montażu na szybie okiennej
Obudowa do montażu na szybie okiennej

PIEZO jest urządzeniem, przetwarzającym energię elektryczną w energię sprężystych drgań wibroakustycznych. Przetwornik współpracuje z generatorem SNG HP, emituje losowo zmienny biały szum wibroakustyczny w zakresie częstotliwości 10-10000Hz. Przetwornik PIEZO montowany jest do przegród budowlanych klejem dwuskładnikowym. Poprzez odpowiednie wygięcie przetwornika można go łatwo zamontować (bez konieczności stosowana dedykowanych uchwytów) do rur i grzejników.

1.Cienka warstwa metalowa
2. Element piezoelektryczny
3. Płytka metalowa

Przetwornik PIEZO – schemat

Dane techniczne:

Impedancja: 8Ω
Zakres częstotliwości: 1010000Hz
Zasilanie: 5,6V DC
Wymiary:  36 x 0,5 mm
Masa: 5g

Generator białego szumu wibroakustycznego SNG HP

Cyfrowy generator wibroakustyczny SNG HP przeznaczony jest do zabezpieczania specjalnych stref ochronnych, przed podsłuchem realizowanym za pomocą technicznych środków inwigilacyjnych. Generator wibroakustyczny emituje osłonę przeciwpodsłuchową w postaci białego, zmiennego szumu wibroakustycznego, adekwatnego do poziomu sygnału podlegającego zagłuszeniu. Intensywność sygnału może być regulowana automatycznie poprzez układ mikroprocesora generatora szumu lub regulowany manualnie – odpowiednio do akustyki zabezpieczanego pomieszczenia z uwzględnieniem wymaganego poziomu tłumienia. Generator może zostać uruchomiony zdalnie z poziomu dedykowanego pilota.

Dane techniczne:

Zakres generowanych częstotliwości: 10-100000Hz
Liczba kanałów: 2
Poziom sygnału szumu wibroakustycznego: 12dB
Moc wyjściowa: 2x 7W/na kanał/
Dopuszczalna liczba przetworników na kanał 50 (łącznie obsługa do 100 piezo emiterów w kombinacji do 12 głośników)
Wymiary: 118 x 58 x 187 mm,
Masa: 400g
Zasilanie 13,8V DC - 220V/230V-50HZ

Dopuszczalne warunki otoczenia podczas eksploatacji:

  • Temperatura środowiska pracy 0°C-40°C

  • Wilgotność względna do 85%

OSŁONA EKRANOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Włóknina ekranowania elektromagnetycznego AS-260-005-70 100dB

Włóknina ekranowania elektromagnetycznego AS -26-005-70 100dB

Włóknina ekranująca AS-260-005-70 przeznaczona jest do ekranowania pomieszczeń przed działaniem pól elektrycznych niskich częstotliwości, pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości oraz sygnałów radiowych i telekomunikacyjnych.

Podstawowe dane techniczne i funkcje użytkowe:

Tłumienie: w zakresie częstotliwości 0kHZ – 10GHz
Poziom tłumienia: 100dB (1-3GHz) 80dB (3-10GHz)
Skuteczność ekranowania pól statycznych: 99,999 999% do 99,999 999 99% (tylko z uziemieniem)
Skuteczność ekranowania pól elektrycznych niskiej częstotliwości: 99,999 999% do 99,999 999 99% (tylko z uziemieniem)
Skuteczność ekranowania pól w.cz.: 70dB (99,999 99%) przy 20GHz i 110dB (99,999 999 999%) przy 500MHz (bez uziemienia)
Materiał: mieszane włókno miedziano-niklowe na podłożu poliestrowym
Długość na standardową jednostkę sprzedaży: 0,7m, 7m lub 36m (1m2, 10m2, 50m2)
Szerokość: 1,4m
Grubość: 0,5mm
Kolor: brązowo-srebrny
Waga: ok. 30 g/m2 

Okno ekranowane elektromagnetycznie

Okno (ekran wewnętrzny) wykonane w technologii ekranowania elektromagnetycznego.
Okno (ekran wewnętrzny) wykonane w technologii ekranowania elektromagnetycznego.

Dane techniczne:

Ekranowanie: promieniowanie w.cz. i pola elektryczne niskiej częstotliwości
Zakres częstotliwości: 1MHz do 10GHz
Tłumienie:  1MHz ÷ 4GHz – 70dB; 4GHz ÷10GHz – 46dB
Tłumienie (%): 99,9999999%
Materiał ekranujący:  włóknina AS-130T
Materiał okna: profil stal nierdzewna
Wymiary okien: do ustalenia

Drzwi ekranowane elektromagnetycznie

  • ekranowane drzwi drewniane - tłumienność do 50dB
  • standardowe drzwi ekranowane, metalowe – tłumienność do 80 dB
  • drzwi metalowe, ekranowane – tłumienność do 100 dB
  • drzwi metalowe, ekranowane – tłumienność do 115 dB
  • drzwi metalowe, ekranowane – tłumienność do 120 dB

Drzwi ekranowane elektromagnetycznie przeznaczone są do użycia w pomieszczeniach zabezpieczanych elektromagnetycznie technologią klatki Faradaya.

Wyposażenie opcjonalne:

-          zamek automatyczny
-          ogniotrwałe
-          gazoszczelne
-          dźwiękoszczelne
-          samoczyszczące
-          jedno lub dwuskrzydłowe 

OSŁONA AKUSTYCZNA

Panel ekranowania akustycznego HDS50

Panel przeznaczony jest do ekranowania akustycznego pomieszczeń. Szerokopasmowa izolacja akustyczna wykonana przy użyciu panelu HDS50 zachowuje pełną efektywność tłumienia w paśmie 50Hz-10000Hz dla wartości współczynnika Rw > 60dB. Charakteryzuje się  izolacyjnością cieplną adekwatną do styropianu. Panel jest elastyczny, odporny na uderzenia i wykruszanie.
 Warstwa izolacyjna wykonana z paneli na podłodze może przyjmować obciążenie maksymalnie do 5 000kg/m2.  

 Wymiary: 200x100x5cm; 200x100x10cm

Drzwi akustyczne 42dB

Drzwi izolowane akustycznie – 42dB,  przeznaczone do pomieszczeń o zwiększonym poziomie izolacji akustycznej oraz o dużym natężeniu ruchu. Wykonanie ognioodporne.
Konstrukcja- rama z drewna egzotycznego wypełniona warstwowo płytami wiórowo korkowymi, pokrytymi obustronnie kompozytem HDF.
Wykończenie -  laminat HPL.
Wyposażenie opcjonalne – zamek podklamkowy, 3-częściowe niklowane zawiasy, samozamykacz, próg opadający.

SYSTEM MONITOROWANIA TRANSMISJI RADIOWYCH

QM 5000 jest zaawansowanym cyfrowym, sieciowym systemem przeznaczonym do kompleksowego zabezpieczania obiektów przed działaniem urządzeń podsłuchowych typu analogowych i cyfrowych nadajników radiowych oraz mobilnych telekomunikacyjnych urządzeń cyfrowych. System QM-5000 składa się z jednostki interfejsu QME-1 współpracującej z komputerem PC typu laptop z oprogramowaniem QMASTER oraz z modułów bardzo czułych, selektywnych analizatorów częstotliwości: MRA-5Q (34MHz-5,9GHz). System wykrywa i alarmuje o wszelkich zaistniałych sygnałach w paśmie częstotliwości 34MHz – 5,9GHz. Wykryte emisje identyfikowane są i podawane na poziomie komputera PC, w zakresie danych obejmujących: sygnał alarmowy, poziom sygnału, protokół transmisji oraz wykresu spektralnego.